Tần ô

Kingdom: Thực vật (Plantae)
Phylum: Ngọc lan (Magnoliophyta)
Class: Ngọc lan (Magnoliopsida)
Order: Cúc (Asterales)
Family: Cúc (Asteraceae)
Genus: Glebionis
Species: Chrysanthemum Coronarium L

Mã: herb01-2-1-1-1-1-1-1-2-2-2 Danh mục: Từ khóa: , , , , , ,