Ốc Bươu Đen (Ốc Nhồi)

Tên tiếng Việt: Ốc nhồi, ốc Bươu Đen, ốc đồng

Tên khoa học: Pila polita Deshayes

Họ: Ốc nhồi (Pilidae)