Lẻ bạn

Kingdom: Thực vật (Plantae)
Phylum: Ngọc lan (Magnoliophyta)
Class: Hành (Liliopsida)
Order: Thài lài (Commelinales)
Family: Thài Lài (Commelinaceae)
Genus: Tradescantia
Species: Tradescantia Discolor L’Hér. (Rhoeo discolor (L’Hér.) Hance)