Hương thảo

Kingdom: Thực vật (Plantae)
Phylum: Ngọc lan (Magnoliophyta)
Class: Ngọc lan (Magnoliopsida)
Order: Hoa Môi (Lamiales)
Family: Hoa Môi (Lamiaceae)
Genus: Rosmarinus
Species: Rosmarinus Officinalis L

Mã: herb01-1 Danh mục: Từ khóa: ,