Gấc

Kingdom: Thực vật (Plantae)
Phylum: Ngọc lan (Magnoliophyta)
Class: Ngọc lan (Magnoliopsida)
Order: Bầu bí (Cucurbitales)
Family: Bầu bí (Cucurbitaceae)
Genus: Momordica
Species: Momordica cochinchinensis

Mã: herb01-2-1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1 Danh mục: Từ khóa: , , , , ,