Dừa cạn

Kingdom: Thực vật (Plantae)
Phylum: Ngọc lan (Magnoliophyta)
Class: Ngọc lan (Magnoliopsida)
Order: Trúc Đào (Apocynales)
Family: Trúc Đào (Apocynaceae)
Genus: Catharanthus
Species: Catharanthus roseus (L.) G. Don

 

Mã: herb01-1-1 Danh mục: Từ khóa: ,