Dành dành

Kingdom: Thực vật (Plantae)
Phylum: Ngọc lan (Magnoliophyta)
Class: Ngọc lan (Magnoliopsida)
Order: Cà Phê (Rubiales)
Family: Cà Phê (Rubiaceae)
Genus: Gardenia
Species: Gardenia augusta (L.) Merr. (Gardenia jasminoides Ellis)

Mã: herb01-1-1-1 Danh mục: Từ khóa: , , , , , ,