Tăng cường sự hợp tác thanh niên vì sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mekong

Tài nguyên nước cực kì quan trọng, giúp duy trì sự sống của sinh vật, vì thế có thể nói rằng không có nước thì sẽ không có sự tồn tại của cây, cá, động vật, chim và cả con người. Trong lưu vực sông Mekong, sông Mekong là nguồn nước chính cung cấp nước ngọt, hơn 60 triệu người đang phải lệ thuộc vào nguồn tài nguyên của sông này, đặc biệt là nguồn cá. Trong bối cảnh của ĐBSCL, nếu trữ lượng nước đỗ về từ sông Mekong giảm, sự xâm nhập mặn sẽ tăng và thiếu nước ngọt cho tưới tiêu cũng như các hệ sinh thái sẽ bị thay đổi. Thật sự là một vấn đề lớn cho cộng đồng hạ lưu vực trước bối cảnh nhiều đâp thủy điện đang được xây dựng trên dòng chính sông Mekong như hiện nay.  Những tác động của đập thủy điện đối với cá và đánh bắt cá có thể tác động đến hàng trăm ngàn người đang sống dọc theo dòng sông Mekong và các chi lưu xuyên suốt vùng phía nam và trung tâm Lào cũng như Cam Phu Chia, Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, để đánh giá được tất cả các tác động thì cần nhiều tài lực như thời gian, tài chính và con người. Do đó, thanh niên ở mỗi quốc gia nên góp sức lực trong quá trình đánh giá toàn diện. Thanh niên có để thực hiện nghiên cứu tại địa phương và chia sẽ các kinh nghiệm từ cộng đồng và đó sẽ là những thông tin rất quan trọng mà có thể hỗ trợ các cho công tác hoạch định chính sách phù hợp cho vùng Mekong.

Mục tiêu của dự án là:

  • Tăng cường sự kết nối giữa thanh niên ĐBSCL
  • Phổ biến thông tin về những tác động của đập thủy điện Don Sahong và kiến thức về FPIC đến thanh niên

Dự án đã gặt hái được nhiều thành công bao gồm:

  • Nâng cao vai trò của thanh niên trong các nỗ lực bảo vệ lưu vực sông Mekong.
  • Cung cấp kiến thức về những tác động của đập thủy điện Don Sahong.
  • Thúc đẩy trách nhiệm giữa các giới khác nhau
  • Tạo sự tự tin cho thanh niên để nêu lên các quan ngại về các vấn đề của ĐBSCL và tìm cách giải quyết các vấn đề đó.

Hình ảnh các hoạt động của dự án

MDY, 2015