Tag Archives: sinh kiế

Trồng Nấm Rơm dạng trụ: Ý tưởng sáng tạo, mang hiệu quả cao

     Sau mỗi vụ lúa bội thu, các công việc vận chuyển buôn bán lúa tấp nập đã xong. Rơm thường được trãi đều trên ruộng để thực hiện công việc đốt đồng. Tuy nhiên, với nhiều nghiên cứu, khuyến cáo của nhiều nhà khoa học đồng thời người nông dân có cái nhìn […]