Tag Archives: nông nghiệp thuận tự nhiên

Hội thảo: Sản phẩm Ramsar – Tinh hoa bản địa

Bộ môn Quản Lý Môi Trường, trường Đại học Cần Thơ thông báo tổ chức “Chương trình hội thảo: Sản phẩm Ramsar – Tinh hoa bản địa“. Hội thảo được thực hiện nằm chia sẻ các thông tin, kiến thức về các khu đất ngập nước Ramsar và “Nhãn Ramsar” tại khu vực VQG U […]

canh tác theo mô hình nông nghiệp thuận tự nhiên

     Nông nghiệp thuận tự nhiên được hiểu nôm na là quá trình canh tác nông nghiệp không có sự tác động của con người, cây trồng phát triển hoàn toàn dựa vào các yếu tố tự nhiên. Đây cũng là một hướng mới trong nông nghiệp bền vững và là hướng canh tác […]