Tag Archives:

U Minh Thượng: Tinh thần và trách nhiệm của mỗi chúng ta (4)

     Như những thông tin đã chia sẽ ở một số bài viết trước về U Minh Thượng, ta có thể dễ dàng hình dung ra một bức tranh đa dạng sinh học vô cùng độc đáo của khu vực đất ngập nước cũng như của khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). […]

Sinh kế mùa lũ cho người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long

     Canh tác thâm canh, tăng vụ sản xuất ngày càng kém hiệu quả và mang lại nhiều bất lợi cho nguồn tài nguyên đất và nước. Rất nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã chuyển đổi cơ cấu trở lại giống với những năm về trước khi chỉ sản […]