Tag Archives: bảo tồn

Tập huấn phương pháp đốt có kiểm soát và giám sát sự thay đổi môi trường tự nhiên do đốt có kiểm soát lớp thực bì khu vực bãi ăn của Sếu Đầu Đỏ, Vườn Quốc Gia Tràm Chim

Sếu Đầu Đỏ (Grus antigone sharpii) là loài chim quý, hiếm nằm trong danh sách loài được bảo vệ ở nhiều nước trên thế giới cũng như Việt Nam. Loài này có phân bố rộng trong khu vực Đông Nam Á, trong đó, Sếu di cư đến Việt Nam tại khu vực Đồng Tháp Mười […]