Tổng quan về Lung Ngọc Hoàng

Phân hạng: Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên

Phân loại: Trên cạn

Phân cấp quản lý: UBND tỉnh Hậu Giang

Giám Đốc: Lư Xuân Hội

Địa chỉ: Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, 927, Phương Lạc, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam

Điện thoại: 07116283338

Tài nguyên sinh vật

Chim

72 loài chim được tìm thấy

Tài liệu tham khảo:

Trần Thị Kim Hồng, 2021. Báo cáo đa dạng sinh học và chất lượng đất nước KBTTN Lung ngọc Hoàng

75 loài Cá được tìm thấy

Tài liệu tham khảo:

Trần Thị Kim Hồng, 2021. Báo cáo đa dạng sinh học và chất lượng đất nước KBTTN Lung ngọc Hoàng

Thực vật

209 loài Thực vật được tìm thấy

Tài liệu tham khảo:

Trần Thị Kim Hồng, 2021. Báo cáo đa dạng sinh học và chất lượng đất nước KBTTN Lung ngọc Hoàng

Côn trùng

100 loài Côn trùng được tìm thấy

Tài liệu tham khảo:

Trần Thị Kim Hồng, 2021. Báo cáo đa dạng sinh học và chất lượng đất nước KBTTN Lung ngọc Hoàng

Các loại khác

60 loại Động vật đáy được tìm thấy

57 loài Nấm được tìm thấy

62 loài Nhện được tìm thấy

13 loài Thân Mềm được tìm thấy

78 loài Tảo được tìm thấy

Tài liệu tham khảo:

Trần Thị Kim Hồng, 2021. Báo cáo đa dạng sinh học và chất lượng đất nước KBTTN Lung ngọc Hoàng

môi trường

ĐẤT

Đất phèn

    Tên theo phân loại của FAO là Thionic Fluvisols là tên gọi dùng để chỉ nhóm đất có chứa các vật liệu mà kết quả của các tiến trình sinh hoá xảy ra là acid sulfuric được tạo thành hoặc sẽ sinh ra với một số lượng có ảnh hưởng lâu dài đến những đặc tính chủ yếu của đất (Pons, 1973).

NƯỚC

hoạt động khai thác

các thách thức

TỪ THIÊN NHIÊN
TỪ CON NGƯỜI

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁy CHữa cháy

Việc trữ nước trong khu vực rừng quá lâu và liên tục có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng sinh thái. Lượng lá cây và xác thực vật trong nước sẽ không có thời gian phân hủy dẫn đến tình trạng ngộ độc hữu cơ.

Công tác PCCC luôn phải đặt lên hàng đầu và nằm ở mức báo động cao để tránh cháy rừng xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả hệ sinh thái cũng như vấn đề liên quan.

KHAI THÁC DU LỊCH

Khi thực hiện khai thác du lịch, việc đào, xẻ các đường dẫn nước tác động đến nơi ở, môi trường sống của một số loài.

Nguy cơ về rác thải tại khu vực hay sau bên trong khu vực bảo tồn là có nếu không có sự quản lí chặt chẽ đến từ ban quản lý khu bảo tồn.

các dự án liên quan

DANH SÁCH DỰ ÁN LIÊN QUAN
TÊN DỰ ÁN
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
NĂM
Du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng 2021-2025 UBND tỉnh Hậu Giang 2021
Dự án Dời dân từ khu bỏa vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng UBND tỉnh Hậu Giang 2021

nghiên cứu khoa học

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU

TÊN NGHIÊN CỨU

NGƯỜI THỰC HIỆN

NĂM

ASSESSING ECONOMIC EFFICIENCY AND IMPACTS OF GLOBAL WARMING, ACIDIFICATION, EUTROPHICATION OF RICE PRODUCTION IN LUNG NGOC HOANG NATURE RESERVE, HAU GIANG PROVINCE

 

Đọc thêm
Kim Nhung Lam, Hoang Dan Truong 2019
 Phát triển du lịch học tập của sinh viên tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân và Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

Đọc thêm

 

Ngô Thị Thanh Trúc, Trần Minh Quân 2019

  Sự phân bố và thành phần loài nấm lớn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

 

Đọc thêm

 

 Trần Thị Kim Hồng, Lê Trọng Thắng, Trương Thanh Tân, Bùi Trường Thọ, Nguyễn Văn Bé 2017
SURVEY THE COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF FUNGI SPECIES IN THE NATURAL RESERVE WETLAND LUNG NGOC HOANG, VIETNAM

 

Đọc thêm

 

Duong Minh Truyen, Frederick F. Patacsil 2017

Đánh giá hiệu quả mô hình lúa- cá tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

 

Đọc thêm

 

Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trương Hoàng Đan 2017
Sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của rừng tràm Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

Đọc thêm

 

 Bùi Thị Thu Thảo, Lê Anh Tuấn 2017
Thành phần loài và sự phân bố của động vật phổ biến tại Khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

 

Đọc thêm

 

Trần Thị Kim Hồng, Lê Trọng Thắng, Trương Thanh Tân, Bùi Trường Thọ, Nguyễn Văn Bé 2017
 Yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch học tập của học sinh: Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm Nông Nghiệp Mùa Xuân và Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Đọc thêm

 

Trần Thanh Tuyền, Ngô Thị Thanh Trúc 2017
Đọc thêm

 

Dan Hoang Truong
Lien Thi Bich Tran
Tho Truong Bui
2017

văn bản pháp lý

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LÝ

VĂN BẢN PHÁP LÝ

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

NĂM

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2011/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG TỈNH HẬU GIANG

 

Đọc thêm

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG  2020
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG TỈNH HẬU GIANG

 

Đọc thêm

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 2011
THÀNH LẬP KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG TỈNH HẬU GIANG

 

Đọc thêm

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 2011

 

 

Cộng đồng xung quanh vùng đệm Khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng còn rất khó khăn. Người dân chủ yếu tập trung sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Do các tác động từ các vấn đề nước và đất cùng với điều kiện cơ sở vật chất nên cuộc sống của người dân tại khu vực gặp rất nhiều khó khăn. Những năm gần đây, một số hộ chuyển sang canh tác mô hình trồng Khóm được bao tiêu bởi công ty West Food. Các mô hình mới, tiềm năng cũng đang được nuôi, trồng thử nghiệm và trong giai đoạn tiềm kiếm mô hình thích nghi.

 

Danh sách nhà tài trợ

có thể bạn quan tâm