Tổng quan về Mỹ Phước

Phân hạng: Khu bảo tồn

Phân loại: Trên cạn

Phân cấp quản lý: UBND tỉnh Sóc Trăng

Giám Đốc:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tài nguyên sinh vật

Chim

65 loài Chim được tìm thấy

Tài liệu tham khảo:

báo cáo dự án: Thành lập khu bảo tồn loài – sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước, 2019. Trường Đại học Cần Thơ.

Thú

18 loài Thú được tìm thấy

Tài liệu tham khảo:

báo cáo dự án: Thành lập khu bảo tồn loài – sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước, 2019. Trường Đại học Cần Thơ.

35 loài Cá được tìm thấy

Tài liệu tham khảo:

báo cáo dự án: Thành lập khu bảo tồn loài – sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước, 2019. Trường Đại học Cần Thơ.

Lưỡng cư

12 loài Lưỡng cư được tìm thấy

Tài liệu tham khảo:

báo cáo dự án: Thành lập khu bảo tồn loài – sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước, 2019. Trường Đại học Cần Thơ.

Bò sát

27 loài Bò sát được tìm thấy

Tài liệu tham khảo:

báo cáo dự án: Thành lập khu bảo tồn loài – sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước, 2019. Trường Đại học Cần Thơ.

Thực vật

226 loài Thực vật được tìm thấy

Tài liệu tham khảo:

báo cáo dự án: Thành lập khu bảo tồn loài – sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước, 2019. Trường Đại học Cần Thơ.

Côn trùng

182 loài Côn trùng được tìm thấy

Tài liệu tham khảo:

Báo cáo dự án: Thành lập khu bảo tồn loài – sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước, 2019. Trường Đại học Cần Thơ.

môi trường

ĐẤT
Upload Image...
NƯỚC

hoạt động khai thác

các thách thức

TỪ THIÊN NHIÊN
TỪ CON NGƯỜI

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁy CHữa cháy

Việc trữ nước trong khu vực rừng quá lâu và liên tục có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng sinh thái. Lượng lá cây và xác thực vật trong nước sẽ không có thời gian phân hủy dẫn đến tình trạng ngộ độc hữu cơ.

Công tác PCCC luôn phải đặt lên hàng đầu và nằm ở mức báo động cao để tránh cháy rừng xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả hệ sinh thái cũng như vấn đề liên quan.

KHAI THÁC DU LỊCH

Việc khai thác du lịch tạo điều kiện cho rác thải, xả thải xuất hiện trong khu vực vùng lõi, gây ô nhiễm và khó kiểm soát ô nhiễm với mật độ khác du lịch cao cùng với diện tích rộng lớn của U Minh Thượng.

Để tạo các tuyến du lịch phải đào mương, xẻ kênh gây tác động đến lớp than bùn bên dưới, gây manh các múng mảng than bùn. Ngoài tác động từ lượng khí phát thải từ lớp than bùn, việc này còn gây bốc hơi nước nhanh và rò rỉ nước ra ngoài thông qua lớp than bùn.

các dự án liên quan

DANH SÁCH DỰ ÁN LIÊN QUAN

TÊN DỰ ÁN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

NĂM

nghiên cứu khoa học

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU

TÊN NGHIÊN CỨU

NGƯỜI THỰC HIỆN

NĂM

văn bản pháp lý

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LÝ

TÊN DỰ ÁN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

NĂM

 

 

 

Danh sách nhà tài trợ

có thể bạn quan tâm