Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu đa lĩnh vực

Đội ngũ chuyên gia với nhiều lĩnh vực, chuyên môn chuyên sâu khác nhau giúp MDY có đủ khả năng thực hiện từ các nghiên cứu cơ bản đến chuyên sâu thuộc lĩnh vực Môi trường, Đa dạng sinh học, Biến đổi khí hậu, quản trị tài nguyên nước và phát triển sinh kế cộng đồng bền vững

Nhóm nghiên cứu

LÝ VĂN LỢI
QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG

LÂM QUANG NGÔN
ĐA DẠNG SINH HỌC

HUỲNH THỊ HỒNG NHIÊN
MÔI TRƯỜNG

TRẦN NGỌC HUY
GIS

NGUYỄN TRẦN PHÚ
THỰC ĐỊA

HUỲNH LÊ MỸ HẠNH
THỰC ĐỊA

Cố vấn chuyên môn

TRẦN BẠCH LONG
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

LÊ KHẮC QUYỀN
CHUYÊN GIA VỀ CHIM

NGUYỄN KHIÊM
QUẢN TRỊ NGUỒN NƯỚC

NGUYỄN THANH GIAO
CHUYÊN GIA MÔI TRƯỜNG

LÊ PHẠM TƯỜNG ANH
DƯỢC LIỆU

DƯƠNG MINH TRUYỀN
PHIÊU SINH THỰC VẬT

Câu chuyện

Hồ sơ các khu bảo tồn

Dữ liệu

Hãy liên hệ cho chúng tôi!

Click vào đây