Nâng cao năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu cho thanh niên

Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với nhiều bất trắc, đặc biệt là lượng mưa thất thường, xâm nhập mặn, … dẫn đến tình trạng không lường trước được các rủi ro trong tương lai cho người nông dân. Tuy nhiên, người nông dân thường lựa chọn hệ thống canh tác của họ dựa trên kinh nghiệm của họ trong nhiều năm hoặc kế thừa của tổ tiên. Vì vậy, để giúp họ có thêm lựa chọn cho cuộc sống của mình, MDY đã thực hiện dự án cải thiện năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu của thế hệ trẻ. Với kiến ​​thức về tính dễ bị tổn thương trong đánh giá biến đổi khí hậu, thanh niên sẽ là người trung gian, người có thể chuyển những kiến ​​thức đó thành các công cụ thiết thực mà cộng đồng có thể dễ dàng sử dụng để lựa chọn.
MDY đã tổ chức khoá tập huấn chuyên sâu về đánh giá tính dễ bị tổn thương có sự tham gia của cộng đồng (PVA) cho sinh viên trẻ trường Đại học Cần Thơ, sau đó những người tham gia đã có một chuyến khảo sát thực tế tại xã Đất Mũi để chuyển giao kiến ​​thức cho thanh niên địa phương thông qua các bài học thực hành thực tế.
Một số hình ảnh của dự án

MDY, 2017