Cây Năng Tượng – sinh kế mới, bền vững cho cộng đồng nghèo

Năng tượng là cây mọc tự nhiên, điều kiện tự nhiên nơi đây phù hợp, nên nhẹ công chăm sóc. Ngoài ra, cây còn có chức năng lọc mặn, cải tạo ao tôm, điều hòa nhiệt độ trong nước, là nơi trú ngụ cho tôm, gây tảo tạo thức ăn tự nhiên cho tôm. Tuy nhiên, mô hình trồng năng tượng trên nền đất tôm mới hình thành (2018) nên người dân chưa có kinh nghiệm nhiều đặc biệt là trong quá trình thu hoạch, thường nếu đến lứa năng thu hoạch, người dân thu hoạch không kịp, năng sẽ bị quá lứa, già đi và gục ngã quá nhiều trên nền đất tôm sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến tôm trong ao. Quá trình phơi không đủ nắng, làm năng dễ bị đen, màu không đẹp hoặc phơi bị hư, móc. Năng chỉ sống và phát triển tốt và mùa mưa, tức là chỉ thu hoạch được nhiều trong 6 tháng mùa mưa, những tháng nắng còn lại có sống sót nhưng rất ít, nên năng suất kém, đồng nghĩa với việc mô hình canh tác bị gián đoạn không liên tục trong năm.

Do đây là mô hình mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi đây nên được đánh giá là mô hình bền vững và có tiềm năng ứng dụng rất lớn trong tương lai. Trước đây, người dân không biết về mô hình này, những đám năng tự nhiên luôn bị cắt bỏ dành diện tích nuôi tôm. Từ khi mô hình này được triển khai và người dân thấy được lợi ích kinh tế thì bắt đầu phấn khởi hưởng ứng mô hình. Mặc dù được xem là nguồn thu nhập phụ đi kèm với mô hình nuôi tôm nhưng cũng khá cao vì hầu như không tốn công chăm sóc (khoảng 2 triệu/công/năm). Ngoài khả năng bảo vệ môi trường, khả năng mang lại giá trị kinh tế khá cao, năng khô là vật liệu tự nhiên, khá bền, là nguyên thô tạo các chế phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị cao thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, cũng gặp nhiều thách thức, điều đáng lưu tâm của người dân là vấn đề giá cả thị trường còn quá thấp, công cụ thiết bị canh tác còn thô sơ và thiếu, thiếu nguồn nhân lực (do vấn nạn di cư nông thôn). Mô hình canh tác mới hình thành và còn non trẻ, chưa được quy hoạch, nên sự quan tâm của chính quyền địa phương chưa được đúng mức, thị trường bấp bênh, biến động. Do đó,  rất cần những giải pháp thiết thực, mang tính cấp thiết và những chiến lược lâu dài nhầm  khắc phục những hạn chế để mô hình năng tượng phát triển rộng rãi hơn, bền vững hơn trong tương lai, đảm bảo người dân vùng trũng nhiễm phèn mặn ổn định cuộc sống hơn.